Jaka jest rola mistrza produkcji na magazynie?

Magazynie Blogspot Spam 649.jpg

Co ciekawe, niewiele osób wie, że zarówno obowiązki, jak i prawa czy przywileje mistrzów produkcji regulowane są odpowiednimi przepisami prawa, które opracowane zostały w porozumieniu Rady Ministrów z Centralną Radą Związków Zawodowych (to zagadnienie często omawiane będzie w wielu aspektach przez szkolenia 2020, a szczególnie różnego rodzaju szkolenia dla mistrzów).

Według tych przepisów mistrz produkcji pełni jednocześnie funkcję kierownika oraz wychowawcy podlegającego mu zespołu pracowników.

W przypadku występowania krótkich cyklów technologicznych mistrz produkcji ma obowiązek realizowania go na jednym, maksymalnie dwóch stanowiskach pracy. Jednak praca mistrza składa się nie tylko z obowiązkami, ale także i prawami. Osoba nadzorująca pracę mistrza produkcji nie może pozwolić na kierowanie zespołem o większej ilości pracowników, niż wynika to z możliwości mistrza.


Interesujący temat: https://www.jgl.edu.pl/


Ze względu na konieczność bezpośredniego nadzorowania pracy osób zatrudnionych przy produkcji, mistrz nie może nadzorować zbyt wielu pracowników. W zależności od zakładu produkcyjnego ilość pracowników nadzorowanych przez mistrza uzależniona jest przede wszystkim od:

 • rodzaju i zasięgu prowadzonych prac,
 • stopnia zróżnicowania poszczególnych prac prowadzonych przez
 • członków tego jednego zespołu produkcyjnego,
 • możliwości i wyposażenia poszczególnych stanowisk pracy na produkcji,
  kwalifikacji zawodowych posiadanych przez członków zespołu produkcyjnego.

Mistrz produkcji nie jest dostępny za pracę całego zakładu, a jedynie za obszar który odgórnie zostanie mu do nadzoru powierzony. W naszym obszarze działania mistrz produkcji odpowiedzialny jest za:

 • odpowiednią organizację pracy w zakresie produkcji za którą odpowiada,
 • za efektywność pracy członków zespołu mu podległych,
 • rozdzielanie zadań pracownikom produkcji,
 • racjonalne wykorzystanie środków pracy i czasu pracy;
 • bezpieczną organizację stanowisk pracy,
 • bezpieczny przebieg procesu produkcyjnego w części za którą mistrz produkcji jest odpowiedzialny,
 • kształtowanie właściwych relacji w zespole.

Według obowiązujących przepisów mistrz produkcji ma prawo do decydowania o sposobie wykonania zadań oraz o wykorzystaniu środków pracy na kierowanym odcinku. Skąd czerpać informacje o roli mistrza produkcji? Ten temat bardzo wyczerpująco i ciekawie wyczerpują szkolenia dla brygadzistów.