Czy brygadzista jest jednocześnie kierownikiem zespołu?

Jednoczenie Gamma Zaplecza 711.jpg

Brygadzista to pracownik zakładu produkcyjnego, od którego zależy praca pojedynczego zespołu pracowników wykonawczych. Szkolenia dla brygadzistów nastawione są przede wszystkim na praktyczne rozwijanie kompetencji miękkich, takich jak komunikatywność czy zdolności przywódcze. Dobre szkolenie dla mistrzów będzie także pokazywało techniki motywacji pracowników czy rozwijało umiejętności z zakresu rozwiązywania problemów.

Brygadzista – kierownik pierwszego stopnia

Czy brygadzista jest również kierownikiem zespołu? Z pewnością ma on zarządzać grupą pracowników wykonawczych, którzy w przedsiębiorstwie cieszą się obsługą taśm produkcyjnych. Jest to osoba, która kontroluje ich pracę, ale także motywuje i zarządza całym procesem produkcyjnym na podstawowym szczeblu.

W pewnych przypadkach a jego obowiązki mogą być zdecydowanie bardziej rozległe: niektórzy brygadziści zajmują się również układaniem grafików pracowniczych, wdrażaniem i szkoleniem nowych pracowników, a nawet są w procesie projektowania poszczególnych produktów, które następnie będą produkowane w zakładzie – w szczególności dotyczy to jednak niewielkich zakładów produkcyjnych.


: https://www.sic-szkolenia.pl/


Jak zostać brygadzistą?

Brygadzista wybierany jest zwykle poprzez awans pionowy: wybierany jest więc z grona pracowników wykonawczych. Dzięki temu taka osoba ma dużą wiedzę o linii produkcyjnej, zasadach obowiązujących w sklepie oraz charakterystyce środowiska wewnętrznego firmy.

Osoba ta wymaga natomiast posiadać szereg cech personalnych – musi być charyzmatyczna i posiadać cechy przywódcze, jak i również wzbudzać zaufanie i sympatię wśród pozostałych pracowników. Warto również mieć w swoim CV różne kursy i szkolenia.

Szkolenie Agile z pewnością będzie ważnym atutem w trakcie rekrutacji na wyższe stanowisko. Jeśli chodzi o Scrum szkolenia przeznaczone są zwykle bardziej doświadczonym kierownikom i menedżerom, jednak z pewnością warto znać podstawy tzw. zwinnego zarządzania.

Atutem dla przyszłych brygadzistów będą też regularne warsztaty i kursy z zakresu rozwoju kompetencji miękkich: twórczego rozwiązywania problemów i konfliktów, zarządzania kapitałami ludzkimi oraz komunikacji i negocjacji.